×
×

Boravak Zapošljavanje Studiranje

Preseljenje u novu zemlju nikada nije jednostavno i zahteva brojne administrativne korake, kao što su kontakti sa zvaničnim organima, popunjavanje brojnih formulara i zahteva, traganje za odgovarajućim smeštajem i sl.  

Vienna Easy Solutions uz vas je tokom obavljanja svih poslova u vezi sa preseljenjem i boravkom u Beču, Austriji: 

  • informacije i pregled neophodne dokumentacije (u skladu sa propisima, kako u zemlji vašeg porekla tako i u Austriji)
  • pomoć prilikom ispunjavanja formulara, posebno kada je reč o zahtevu za boravišnu dozvolu, „prepisu“ vozačke dozvole i sl.
  • precizno vođenje evidencije o svim vašim terminima, rokovima i administrativnim obavezama
  • pomoć prilikom pribavljanja dokumenata, overenih prevoda itd. 
  • prisustvo prilikom odlaska kod zvaničnih organa (nadležne službe, ambasade itd.) ili preuzimanje tih poslova s vašim ovlašćenjem 
  • podrška prilikom traženja odgovarajućih kurseva nemačkog jezika predviđenih evropskim referentnim okvirom za učenje jezika (A1-C2) 
error: Content is protected !!